Ochrana osobných údajov v NAD Nitra a.s.

 

Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť  Nákladná automobilová doprava Nitra a.s. (d’alej ako NAD Nitra a.s.“) jednou z hlavných priorít. Na týchto webových stránkach nájdete všeobecné informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, informácie o tom, ktoré osobné údaje NAD Nitra a.s. zhromažďuje priamo pri kontakte s Vami, alebo prostredníctvom súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informácie o vašich právach a ako NAD Nitra a.s. tieto údaje chráni. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré NAD Nitra a.s. zhromažďuje, keď komunikujete so spoločnosťou ako uchádzač o zamestnanie, zamestnanec nášho obchodného partnera, či ako zástupca obchodného partnera. Tieto informácie môžeme podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na týchto webových stránkach.

Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov 

Za dotknuté osoby sa považujú fyzické osoby – zamestnanci NAD Nitra a.s., uchádzači o zamestnanie, zamestnanci našich obchodných partnerov, zástupcovia našich obchodných partnerov a ďalšie fyzické osoby, ktoré NAD Nitra a.s. poskytnú svoje osobné údaje. Zamestnanci NAD Nitra a.s. majú informácie o spracúvaní svojich osobných údajov k dispozícii TU. Zamestnanci- vodiči NAD Nitra a.s. nájdu informácie o spracúvaní svojich osobných údajov TU. Ak ste uchádzačom o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich údajov nájdete na Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie. Ak ste súčasným, alebo potenciálnym obchodným partnerom, v rámci tohto obchodného vzťahu máme prístup k osobným údajom vašich zamestnancov a zástupcov, podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných obchodného partnera – prepravnej spoločnosti, Vaše osobné údaje potrebujeme na riadne plnenie našich zmluvných povinností voči našim klientom (odosielateľom), informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov – zamestnanci (vodiči) obchodných partnerov. V prípade návštevy priestorov NAD Nitra a.s. nájdete potrebné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov TU.

 

Sociálne médiá

Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook), mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránka Facebook ponúka a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na tejto sociálnej sieti. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach Facebooku.

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené NAD Nitra a.s.. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).

Ochrana Vašich osobných údajov NAD Nitra a.s. s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch NAD Nitra a.s., ako aj heslovanie príloh s vašimi osobnými údajmi. Okrem iného spoločnosť kontroluje prístup k týmto údajom, využíva, antivírusové programy a zabezpečené servery.

Menu