Doprava a Logistika

Zameriavame sa na export a import v krajinách Európskej únie a Švajčiarsku.
Taktiež na vnútroštátnu prepravu v rámci Slovenskej republiky. Súčasťou dopravy sú aj poistenie tovaru v zmysle dohovoru CMR a vlastná špedícia.

VOZOVÝ PARK – tvorí viac ako 50 vozidiel

Plachtové návesy

Objem: 91m3
Nosnosť: maximálna nosnosť nákladu 25T
Vnútorná výška: 2,7 m
34paliet
Počet vo vozovom parku : 7 návesov + 1 rezervný

Mega návesy

Objem: 100m3
Nosnosť: maximálna nosnosť nákladu 25T
Vnútorná výška: 2,9 – 3m
34paliet
Počet vo vozovom parku : 33 návesov + 1 rezervný

Chladiarenské návesy

Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava izotermickými návesmi podľa štandardov ATP.
Objem: 86m3
Nosnosť: maximálna nosnosť nákladu 22,5 T
Vnútorná výška: 2,62m a 2,65m
33paliet
Počet vo vozovom parku : 8 návesov z toho 3x dvojteplota

Valníkové solo vozidlá do 12 ton

Objem : 45m3
Nosnosť: 1x 5T s čelom
2x 5,5T ,
Vnútorná výška: 2,65 m
18 paliet
Počet vo vozovom parku : 3 valníky

Preprava ADR

Realizujeme prepravu nebezpečného tovaru, ktorý je podľa medzinárodnej dohody ADR prepravovaný za určitých podmienok. Prepravujeme triedy tovarov 2 – 9 .

Fekálne vozidlo

Ponúkame služby občanom, firmám a obciam na vývoz zo septikov a žúmp 10 m3 cisternou. Po tel. objednávke Vám poskytneme naše cisternové vozidlo, ktoré príde na miesto adresy, kde Vám vyčistíme septik, žumpu a odvezieme na odpadové spracovanie v zmysle zákona.

Vyslobodzovacie a odťahové vozidlo

Vyslobodzovanie a odťah osobných vozidiel a motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t NONSTOP.

Menu